0
0

پویا امیدوار

درباره ی من سوابق تحصیلی سوابق شغلی ویرایش مدرس فیزیک کنکور رشته ی تجربی و ریاضی از سال 1392 تا کنون مدرس فیزیک کنکور رشته ی هنر از سال 1395 تا کنون رتبه 702 کنکور سراسری 1392 رتبه 142 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 ویرایش دبیرستان دستغیب 2 تیزهوشان دیپلم ریاضی و فیزیک فارغ التحصیل با معدل 19 سال 1392-1398 مدرک دیپلم دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی مهندسی فیزیک فارغ التحصیل با معدل 16.90 سال 1392-1396 مدرک دانشگاهی ویرایش مدرس فیزیک در آموزشگاه راه موفقیت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ در ﺷﯿﺮاز،ﺗﻬﺮان و … تدرﯾﺲ ﮐﺘﺎب NELSON ﺑﻪ ﺻﻮرت […]

  • بیوگرافی
  • دوره ها

گواهی نامه ها:

درباره ی من :

  1. ﻣﺪرس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻨﮑﻮر رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی 1392 ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
  2. ﻣﺪرس رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻨﺮ از 1395 ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
  3. رﺗﺒﻪ 702 ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 1392
  4.  و رﺗﺒﻪ 149 ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎل 1396

 

 

مدارک تحصیلی :

کارشناسی مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

سال : 1392-1396

معدل : 16.90

دیپلم ریاضی فیزیک

مدرسه ی شهید دستغیب 2 (تیزهوشان)

سال : 1388-1392

معدل : 19

سوابق و گواهینامه ها

1.مدرس فیزیک در آموزشگاه های متفاوت به صورت حضوری و آنلاین
2.دارای گواهینامه ی ABQUS از دانشگاه علم و صنعت ایران
3.برنامه نویسی PLC توسط موسسه ی APK

هیچ دوره ای یافت نشد